>> Изкуства >> музика >> Пеенето

Характеристики на 20-ти век Хорова музика

Пеенето е най-старият и най-оригиналната форма на музика. Хорова музика е претърпял много промени в историята , но тя продължава да бъде една от най-влиятелните жанрове . Широк спектър от стилове

хорова музика на 20- ти век се смесва няколко различни стилове , често в рамките на една и съща фигура . Композитори не се очаква да отговарят на една специфична музика текстура или се чувстват , както беше практиката и в предишните музикални периоди.


Atonalism и 12 - Tone Везни

Голяма част от хорова музика от 1900 г. , особено от втората половина на миналия век , не се ограничава само до конвенционалния скалата на осем - тон , че западната музика са били основани на векове. Много композитори експериментира с алтернативни везни и четвърт тонове.

Пеенето

Съответните категории